Nazwa jednostki:Zakład Telekomunikacji "iService Telecom"
Marcin Maziarz
NIP:853-151-91-24
REGON:361742354
Rejestr przedsiębiorców
telekomunikacyjnych:
13225
Adres siedziby:ul. Wełniany Rynek 12/4
66-400 Gorzów Wlkp.
KONTAKT
Adres do korespondencji:skr. pocztowa 402
66-400 Gorzów Wlkp.
Numer telefonu:601 538 490
Numer faksu:(95) 782 10 96
Adres e-mail:biuro@iservice.com.pl